RVC Konsult AB är ett nystartat företag, men där all personal har mycket lång erfarenhet avadministrativa arbetsuppgifter, främst från Försäkrings, Assistans och bärgningsbranschen. Följande tjänster kan erbjudas, på distans alternativt på plats hos kunderna beroende på behov och IT funktioner.  

Fakturering: 

RVC erbjuder hjälp med fakturering främst inom bärgning och åkeribranschen. Optimering av fakturerings och påminnelseprocesserna, digitalisering med exempelvis E-fakturering, E-post fakturering mm. 

Rätt pris - Till rätt mottagare - i rätt tid. För att få en jämn och korrekt fakturering och därav undvika onödiga krediteringar och uteblivna betalningar med dålig cashflow som följd.

Skadereglering samt skadehandläggning: 

RVC erbjuder hjälp med skadereglering och skadeadministration av alla fordonsrelaterade kostnader, främst inom assistans och räddningsmomentet. RVC Konsult AB har över 15 års erfarenhet inom motorskaderegeringsområdet och kan spara stora kostnader åt försäkringsbolag, Assistansföretag samt företag med stora vagnparker.

Bemanning och rekrytering: 

Med lång erfarenhet av rekrytering avseende personal inom kontorsadministration, kan RVC erbjuda tjänster inom rekrytering eller bemanning. Konsulter med flerårig branschvana finns att tillgå för kortare och längre uppdrag.

Utredningar och återkrav: 

Utredningar och återkrav av förfallna fordringar, kan vi med fördel vara behjälpliga med. Genomgång, analys, utredning och påminnelser av uteblivna betalningar. Skapande av åtgärdsplaner,  rekommendationer avseende inkasso, stämningar och avskrivningar.